Kính BHLĐ, Mặt Nạ Hàn

Mặt lạ hàn No 2
Mặt lạ hàn No 2
Mặt lạ hàn No 3
Mặt lạ hàn No 3
Mặt lạ hàn No 5
Mặt lạ hàn No 5
Mặt lạ hàn No 6
Mặt lạ hàn No 6