Hộp, Vòi, Van, Lăng Trụ Chữa Cháy

Vòi CC DN 50, 10bar, có khớp nối
Vòi CC DN 50, 10bar, có khớp nối
Vòi nhập
Vòi nhập
Vòi chữa cháy EschBach của Đức
Vòi chữa cháy EschBach của Đ̗...
Vòi chữa cháy Jakob
Vòi chữa cháy Jakob
Vòi chữa cháy PVC Trung Quốc
Vòi chữa cháy PVC Trung Quốc
Vòi chữa cháy Rulo
Vòi chữa cháy Rulo
Vòi CC DN 50, 13bar, có khớp nối
Vòi CC DN 50, 13bar, có khớp nối
Vòi CC DN 65, 10bar
Vòi CC DN 65, 10bar